www.dla babci

Zamówienie na obsługę mojej strony internetowej „Strona dla babci” (w realizacji)

Zamawiam obsługę mojej osobistej strony www w ciągu 4 miesięcy od zawarcia ze mną umowy o dzieło na kwotę 600 zł (brutto) , płatną w dwóch częściach . Opieka będzie obejmowała zredagowanie i umieszczenie na stronie 10-12 tekstów jedno-dwu stronicowych ( przekazywanych wykonawcy mailem w postaci zeskanowanych rękopisów) oraz około 10 materiałów graficznych (rysunków i zdjęć). Oczekuję na oferty , Elżbieta Pleszczyńska

Odpowiedź na ogłoszenie

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję do realizacji zamówienie p. Elżbiety Pleszczyńskiej na obsługę jej osobistej strony internetowej w ramach akcji „STRONA WWW DLA BABCI” i zobowiązuję się do wypełnienia wszelkich zadań związanych z tym zamówieniem.

Leszek Gołasz