www.dla babci

Zamówienie na obsługę mojej strony internetowej „Strona dla babci” (w realizacji)

Zamawiam obsługę mojej osobistej strony www w ciągu 4 miesięcy od zawarcia ze mną umowy o dzieło na kwotę 600 zł (brutto) , płatną w dwóch częściach . Opieka będzie obejmowała zredagowanie i umieszczenie na stronie 10-12 tekstów jedno-dwu stronicowych ( przekazywanych wykonawcy mailem w postaci zeskanowanych rękopisów) oraz około 10 materiałów graficznych (rysunków i zdjęć). Oczekuję na oferty , Elżbieta Pleszczyńska

Odpowiedź na ogłoszenie

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję do realizacji zamówienie p. Elżbiety Pleszczyńskiej na obsługę jej osobistej strony internetowej w ramach akcji „STRONA WWW DLA BABCI” i zobowiązuję się do wypełnienia wszelkich zadań związanych z tym zamówieniem.

Leszek Gołasz

 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102

 • Koordynator ogłoszeń
  Bożena Chylak
  e-mail: biena@wp.pl