Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia:

coroczne Walne Zebranie Członków

odbędzie się  w środę 26 kwietnia br. o godz. 17:00.