Aktualności

Zapraszamy
na
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków
z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał”
za rok 2018, które odbędzie się:

– w pierwszym terminie, w środę 3 kwietnia br. o godz. 18:00,

lub w przypadku braku kworum:

– w drugim terminie, o godz. 18:30 tego samego dnia,

w budynku WMIM  UW przy ul. Banacha 2 w sali 4770 (3 piętro, od wyjścia z windy w prawo).

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania osoby, które nie mogą uczestniczyć w Zebraniu mają prawo ustanowić swojego reprezentanta spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Reprezentant podpisuje listę obecności w Państwa imieniu legitymując się otrzymanym upoważnieniem, które będzie dołączone do listy obecności. Jedna osoba może reprezentować kilka innych.

Prosimy o jak najszybsze nadesłanie upoważnień.

 • Integrał

  Adres: 00-891 Warszawa,
  ul. Chłodna 15/1024
  Telefon: 506-12-53-52

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102