Aktualności

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi – członka Integrału – Krzysztofa Syncerza, którego pogrzeb odbył się 23 września na cmentarzu w Ursusie.

Krzysztof był wykonawcą witryny Integrału oraz jej administratorem. Będzie nam brakowało Jego niezwykle serdecznego uśmiechu oraz gotowości do służenia pomocą i radą.

Tadeusz Bogdanowicz, Teresa Balcerzak, Ewa Ozga, Elżbieta Pleszczyńska

———————————————————————

Stowarzyszenie „Integrał” przeprowadza od połowy września 2015 badanie samooceny obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Polski.

Zarząd Stowarzyszenia powierzył przygotowanie i koordynację badania członkom „Integrału” ekonomistce Jolancie Grygielskiej i statystykowi Wiesławowi Szczesnemu.

Prace nad przygotowaniem ankiety rozpoczęły się w 2014 roku. Autorzy dziękują socjologowi Jackowi Hamanowi, a także statystyczce Elżbiecie Pleszczyńskiej i innym konsultantom za konstruktywne uwagi.

Respondenci są proszeni o dokonanie samoocen dotyczących różnych dziedzin życia, poczynając od samooceny sytuacji mieszkaniowej, a kończąc na samoocenie stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Ponadto w kwestionariuszu porównywane są przez respondenta jego aktualne sytuacje z tymi sprzed trzech lat i sprzed jednego roku, a także z oczekiwaniami tego co nastąpi za rok i za trzy lata. W tej części kwestionariusza zostały wykorzystane wieloletnie doświadczenia europejskie oceniające corocznie klimat biznesu w Europie poprzez porównanie samooceny obecnej sytuacji w firmie z przeszłością i oczekiwaniami co do przyszłości.

Badanie jest przeprowadzane w oparciu o pracę społeczną członków i sympatyków „Integrału”.

Celem badania jest ocena postrzegania rzeczywistości przez mieszkańców Polski z perspektywy poczucia zagrożenia wykluczeniem społecznym niezależnie od obecnej faktycznej sytuacji życiowej. Będzie to więc ocena klimatu społeczno-ekonomicznego.

 • Integrał

  Adres: 00-891 Warszawa,
  ul. Chłodna 15/1024
  Telefon: 506-12-53-52

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102