Aktualności


pngegg

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ŻYCZY
ZARZĄD


Możemy odpisać od dochodu darowizny złożone na realizację celów naszego Stowarzyszenia.
Zamieszczam kilka cytatów z poradnika NGO na ten temat.

Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna,
by darczyńca mógł ją odliczyć?

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom),
  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny
w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. (najlepiej na przelewie napisać: „na cele statutowe Stowarzyszenia Integrał”)
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie),
  – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom)
  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  – prowadzącym działalność pożytku publicznego
  w sferze zadań publicznych
   określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny
w kwocie nie wyższej niż 10% *uzyskanego* dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


Zapraszamy
na
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków
z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał”
za rok 2021, które odbędzie się:

- w pierwszym terminie, w środę 21 września br. o godz. 17:30,

lub w przypadku braku kworum:

- w drugim terminie, o godz. 18:00 tego samego dnia,

 w  MAL  „Miejsce Akcji Paca” w Warszawie
na Grochowie ul. Paca 40 sala nr. 6

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania osoby, które nie mogą uczestniczyć w Zebraniu mają prawo ustanowić swojego reprezentanta spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Reprezentant podpisuje listę obecności w Państwa imieniu legitymując się otrzymanym upoważnieniem, które będzie dołączone do listy obecności. Jedna osoba może reprezentować kilka innych.

upoważnienie do pobrania


WAŻNE!!!

21 września odbędzie się Walne Zebranie
członków Stowarzyszenia „Integrał”.

Rezerwujcie czas na popołudnie.
Szczegóły wkrótce mailem i na tej stronie.

 

 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102