Aktualności


3zyczenia


W krótce koniec roku. Czeka nas rozliczanie podatków. Przypominam, że możemy odpisać od dochodu darowizny złożone na realizację celów naszego Stowarzyszenia. Zamieszczam kilka cytatów z poradnika NGO na ten temat.

Jakie warunki musi spełnić przekazana darowizna,
by darczyńca mógł ją odliczyć?

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom),
  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny
w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. (najlepiej na przelewie napisać: „na cele statutowe Stowarzyszenia Integrał”)
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

 1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie),
  – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom)
  o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  – prowadzącym działalność pożytku publicznego
  w sferze zadań publicznych
   określonych w tej ustawie.
 2. przekazane na cele kultu religijnego

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny
w kwocie nie wyższej niż 10% *uzyskanego* dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.


Bez nazwy


UWAGA!
W „Miejscu Akcji Paca 40″ stosujemy się do poniższych zasad:

Zasady bezpieczeństwa PACA40.
Animatorką tego wydarzenia, czyli Walnego Zebrania Stowarzyszenia „INTEGRAŁ”, odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych zasad jest Bożena Chylak.


UWAGA!
WALNE ZEBRANIE

W środę 16 września 2020 roku odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Integrał”

Pierwszy termin godz 17
 

Drugi termin godz. 1730

Tym razem zebranie odbędzie się
w „Miejscu Akcji Paca 40″.
w Warszawie na Grochowie
ul. Paca 40

 

Ważne:
Z uwagi na obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią wchodzimy w maseczkach i zajmujemy miejsca w odległości
ok 1,5 m od innych osób. Przy wejściu na salę jest także dostępny płyn odkażający do rąk.
Przypominamy:
Kto nie może zjawić się osobiście może głosować przez osobę upoważnioną. Proszę skan upoważnienia przesłać mailem na adres zarządu, a oryginał dostarczyć jak najszybciej na adres, który podamy wkrótce lub przez osobę obecną na Zebraniu.
Prosimy nie przesyłać korespondencji na obecny adres siedziby Stowarzyszenia „Integrał”
                                                          Zarząd

krzyz

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 14 czerwca 2020r. zmarła

Ś.P.

Agnieszka Rosiak

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św.
w Kościele św. Jozafata (ul. Powązkowska 90)
w dniu.22.06.2020r. (poniedziałek) o godz. 9:00
Po Mszy Św. odprowadzenie do grobu rodzinnego
na Wojskowych Powązkach.

                   Zarząd Stowarzyszenia Integrał


W związku obecną sytuacją epidemiczną w kraju,

tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Stowarzyszenia „Integrał” odbędzie się dopiero

po ustąpieniu zagrożenia.


Kochanej Pani Profesor

Eli Pleszczyńskiej

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach po stracie

SYNA

składają
Przyjaciele i Członkowie Stowarzyszenia Integrał


śp. Krzysztof Leski

zmarł 1 stycznia 2020 roku

Pogrzeb 17 stycznia godz. 15.00 na Powązkach Wojskowych.

O godz. 13.30 odprawiona zostanie Msza Św

w kościele pw św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła

(Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Pl. Teatralny 18)

 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102