Aktualności

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi - członka Integrału - Krzysztofa Syncerza, którego pogrzeb odbył się 23 września na cmentarzu w Ursusie.

Krzysztof był wykonawcą witryny Integrału oraz jej administratorem. Będzie nam brakowało Jego niezwykle serdecznego uśmiechu oraz gotowości do służenia pomocą i radą.

Tadeusz Bogdanowicz, Teresa Balcerzak, Ewa Ozga, Elżbieta Pleszczyńska

———————————————————————

Zarząd Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się:

– w pierwszym terminie, w środę 20 kwietnia br. o godz. 17:00, lub (w przypadku braku kworum),

– w drugim terminie, o godz. 17:30 tego samego dnia,

w budynku WMIM przy ul. Banacha 2 w sali 4770 (3 piętro, od wyjścia z windy w prawo).

Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Zebraniu mają prawo ustanowić swojego reprezentanta spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

———————————————————————

Stowarzyszenie „Integrał” przeprowadza od połowy września 2015 badanie samooceny obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Polski.

Zarząd Stowarzyszenia powierzył przygotowanie i koordynację badania członkom „Integrału” ekonomistce Jolancie Grygielskiej i statystykowi Wiesławowi Szczesnemu.

Prace nad przygotowaniem ankiety rozpoczęły się w 2014 roku. Autorzy dziękują socjologowi Jackowi Hamanowi, a także statystyczce Elżbiecie Pleszczyńskiej i innym konsultantom za konstruktywne uwagi.

Respondenci są proszeni o dokonanie samoocen dotyczących różnych dziedzin życia, poczynając od samooceny sytuacji mieszkaniowej, a kończąc na samoocenie stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Ponadto w kwestionariuszu porównywane są przez respondenta jego aktualne sytuacje z tymi sprzed trzech lat i sprzed jednego roku, a także z oczekiwaniami tego co nastąpi za rok i za trzy lata. W tej części kwestionariusza zostały wykorzystane wieloletnie doświadczenia europejskie oceniające corocznie klimat biznesu w Europie poprzez porównanie samooceny obecnej sytuacji w firmie z przeszłością i oczekiwaniami co do przyszłości.

Badanie jest przeprowadzane w oparciu o pracę społeczną członków i sympatyków „Integrału”.

Celem badania jest ocena postrzegania rzeczywistości przez mieszkańców Polski z perspektywy poczucia zagrożenia wykluczeniem społecznym niezależnie od obecnej faktycznej sytuacji życiowej. Będzie to więc ocena klimatu społeczno-ekonomicznego.

 

——————————————————————-

Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół „Integrał”, odbyło się 15 kwietnia 2015 r.

Wybrano Zarząd w 4 osobowym składzie:

Leszek Plaskota – przewodniczący
Mirka Miłkowska – v-ce przewodniczący
Jacek Haman – sekretarz
Elżbieta Pleszczyńska – skarbnik


 • Integrał

  Adres: 00-891 Warszawa,
  ul. Chłodna 15/1024
  Telefon: 506-12-53-52

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102