Do członków Integrału

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

odbyło się w czwartek 12 maja 2011 o godz. 18:00 (II termin)

na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, ul. Banacha 2

Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Matematyków i Informatyków z Niepełnosprawnościami i ich Przyjaciół INTEGRAŁ.

Jako inicjatorzy powstania INTEGRAŁU i jego Zarząd chcielibyśmy zwrócić się do Państwa z ważnymi informacjami na temat aktywności Stowarzyszenia i jednocześnie prosić o czynne włączenie się w bieżące działania.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie specjalistów komputerowych – osób z poważnymi niepełnosprawnościami, którzy znajdują się w katastrofalnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. Którzy, mówiąc krótko, są w SYTUACJI SOS. Cel ten chcemy realizować poprzez różnego rodzaju formy współdziałania z tymi osobami. Wspieranie ich w ramach naszego Stowarzyszenia jest pilnym zadaniem stojącym przede wszystkim przed środowiskiem matematyków i informatyków.

Kontakty wzajemne i działalność INTEGRAŁU są i będą nadal zogniskowane na stronie www.integral.org.pl Będą to kontakty wirtualne, ale ze ścisłym przełożeniem na real.

KONIECZNIE PROSIMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW INTEGRAŁU O STAŁE I CZĘSTE ODWIEDZANIE TEJ STRONY I O CZYNNY UDZIAŁ W TYM CO SIĘ NA NIEJ DZIEJE (a aktualne zerknięcie na stronę pomogłoby w dalszej lekturze tego listu).

Koncepcja wirtualno-realnej działalności INTEGRAŁU na rzecz Osób Niepełnosprawnych (ON) – ze szczególnym uwzględnieniem ONsos, to jest ON w sytuacji SOS – jest prosta. Na stronie INTEGRAŁU, obok wymiany informacji i poglądów, znajdą się na poczesnym miejscu

DWIE SERIE OGŁOSZEŃ:

1) ofert wykonania przez ON odpłatnego wykonania zaanonsowanej w ogłoszeniu usługi oraz zamówień na wykonanie usługi,

2) zgłoszeń potrzeb ON (materialnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, edukacyjnych, prawnych etc) i ofert darowizn i usług mogących zaspokoić potrzeby ON (np. oferta oddania komputera, oferta interwencji w urzędzie czy naprawy czegoś w mieszkaniu).

Inspirowaniem nadsyłania ofert, zamówień i zgłoszeń oraz zamieszczaniem materiałów na stronie (z zachowaniem anonimowości autorów na miarę ich życzeń) i wreszcie monitoringiem i analizowaniem losu poszczególnych ogłoszeń będzie się zajmował

Zarząd Integrału we współpracy z członkami Stowarzyszenia, dbając przede wszystkim o ONsos. Powstanie zespół KONTAKT SOS, który razem z Zarządem będzie propagował wyszukiwanie, zgłaszanie i zamawianie (także przez Zarząd) usług specjalnie dedykowanych ONsos oraz identyfikowanie, weryfikowanie i zaspakajanie potrzeb członków INTEGRAŁU będących w sytuacji SOS. Na małą skalę dzieje się to już od momentu powstania Stowarzyszenia, a pierwociny ogłoszeń są zamieszczone na stronie. Kluczowe hasła to wzajemne zaufanie, pewność, że pomoc trafia właściwie i zachowana jest anonimowość. I to będzie gwarantował INTEGRAŁ. A jednocześnie – co bardzo ważne – pomóc konkretnie będzie można bardzo małym nakładem środków i wysiłku. Bardzo prosimy śledzić ogłoszenia na www.integral.org.pl i brać udział w akcjach.

Drugą bardzo ważną naszą prośbą do Członków INTEGRAŁU jest Wasz pilny udział w akcji naboru członków. Ten nabór odbywał się dotąd powoli, bo chcieliśmy najpierw zademonstrować propozycje naszej działalności, z której już korzysta sporo osób. Teraz prosimy serdecznie o zainspirowanie członkostw osób ze swojego otoczenia i udzielanie im swojej rekomendacji. Na stronie INTEGRAŁU podany jest kontakt do nas oraz są do pobrania deklaracje członkowskie i składkowe. Bez parokrotnego zwiększenia liczby członków Stowarzyszenia zdziałamy niewiele, nie sprostamy wyzwaniom obecnego kryzysowego czasu. W zakładce Członkowie na stronie INTEGRAŁU są podane nazwiska 62 członków, kilkunastu dalszych już się zdeklarowało ustnie.

Na zakończenie chcielibyśmy jeszcze przypomnieć/zaprosić na drugą edycję koncertu charytatywnego „Anioły są wśród nas, czyli zrób karierę zostań pomagierem!” w niedzielę 16 maja 2010 r. o godzinie 18.30 w dawnej siedzibie Kina ILUZJON przy ul. Narbutta 50A. Koncert jest organizowany przez INTEGRAŁ oraz Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo w ramach przygotowań do Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Licząc na aktywną współpracę przesyłamy bardzo serdeczne pozdrowienia.

Kamil Orzeł,
Leszek Plaskota,
Elżbieta Pleszczyńska,
Joanna Rose-Dzieduszycka,
Marian Srebrny,
Henryk Woźniakowski

 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102