Włodzimierz Wysocki

Dr Włodzimierz Wysocki, w 2011 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej i innowacyjnej na rzecz światowego środowiska osób niewidomych.

Członek Stowarzyszenia „Integrał”, jest niewidomym matematykiem, pracującym od ponad 30 lat w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, jednej z czołowych placówek naukowych w Polsce. Mimo trudności związanych z inwalidztwem wzroku, ukończył studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w informatyce. Aktualnie przygotowuje ostateczną wersję swojej rozprawy habilitacyjnej.

Obok aktywności naukowej na polu szeroko rozumianej statystyki matematycznej, dr Włodzimierz Wysocki prowadzi również innowacyjną działalność na rzecz środowiska osób niewidomych. Był konsultantem grup specjalistów, które stworzyły m.in. prototyp urządzenia drukującego pismem punktowym dla niewidomych oraz syntezator mowy dla języka polskiego. Ponadto, był pomysłodawcą i kierownikiem trzech projektów badawczo-rozwojowych na skalę światową, w wyniku których powstały oprogramowania (System Translator oraz System Homer), umożliwiające osobom niewidomym dostęp do informacji zapisanej za pomocą notacji matematycznej. Obecnie dr Włodzimierz Wysocki realizuje kolejny projekt (System Kaliope), w wyniku którego powstanie oprogramowanie będące nowoczesnym narzędziem pracy  dla osób niewidomych zainteresowanych grą na instrumentach muzycznych.

Dr Włodzimierz Wysocki nie poddał się cierniom niepełnosprawności. Świadczy o tym jego praca naukowa, oryginalne projekty, efektywnie przełamujące nieobce mu bariery w komunikacji inwalidów wzroku ze światem ludzi widzących, umiejętności organizacyjne, jak również konsekwentny wkład pracy.

wróć

 

 • Integrał

  Adres:
  Telefon:
  Mail: zarzad@integral.org.pl

  Nr konta: 50 2490 0005 0000 4500 3909 2515

  Nr KRS: 0000345084
  NIP: 527 261 86 85
  REGON: 142 171 102